Cosmetische bindweefsel massage van het gelaat

Bindweefsel is het meest voorkomende steunweefsel in het lichaam. Het zit onder andere in de huid, pezen, gewrichten en botten. Bindweefsel is opgebouwd uit verschillende soorten cellen. Tussen deze cellen zit celtussenstof en in die celtussenstof zitten drie soorten bindweefselvezels: collagene, elastische en reticuline vezels. Door de bindweefselmassage gaat het lichaam deze cellen sneller aanmaken. Het resultaat: De doorbloeding verbeterd, de huid egaler en een beter af- en aanvoer van voedingsstoffen!

Deze behandeling is zeer geschikt als rimpel- en littekenbehandeling, maar heeft nog vele andere indicaties.

Behandelwijze cosmetische bindweefselmassage

1. Kennismaking en informatief gesprek
2. Anamnese (indicatiebepaling en eventuele onderliggende ziektebeelden)
3. Lokaal onderzoek (indicatiegebied bekijken)
4. Opstellen behandelplan, inclusief reiniging en masker
6. Doorspreken behandelplan
7. Aanvang kuur
8. Evaluatie behaalde resultaten
9. Eventuele afspraak voor onderhoudsbehandeling

Tijdens behandeling te verwachten effecten

De cosmetische bindweefselmassage is een intensieve massage die soms pijnlijk is en veel reacties kan oproepen. De huid kan op sommige plaatsen zeer gevoelig tot pijnlijk zijn.
Het is de bedoeling dat de spanning van de huid afneemt en losser aanvoelt.

Tijdens de behandeling is het belangrijk dat u reageert wanneer er een verandering in beleving optreedt. Bij bepaalde technieken kan uw huid dof, dood of stom aanvoelen.
Deze diepere technieken kunnen een scherp, snijdend, prikkelend gevoel geven, alsof het met de nagel gedaan wordt.

In het algemeen treedt een loom, aangenaam vermoeid gevoel op.

Na de behandeling te verwachten effecten

Na de behandeling treedt de zogenaamde “na-reactie”op.
Dit kan bijvoorbeeld een verhoogde gevoeligheid of een ietwat beurs gevoel zijn.
Deze reactie is acceptabel wanneer het niet langer aanhoudt dan 24 uur.

Naast bovengenoemde reacties kunnen er gevoelens van loomte, slaap en warme, tintelende handen of voeten optreden. Dit zijn zeer positieve en welkome reacties. Het betekent dat er goed op de massage wordt gereageerd.

Algemeen

Over het algemeen zijn er meerdere behandelingen nodig om de doelstelling te verwezenlijken. Daarom wordt  de cosmetische bindweefselmassage veelal in kuurverband geadviseerd, waarbij periodieke procesevaluatie zinvol is. Afhankelijk van de doelstelling en de behandelindicatie stem ik met u de behandelfrequentie gedurende de kuur vast,
waarna een met u afgestemde onderhoudsbehandeling volgt.

De behandelduur zal in combinatie met de reiniging en het masker 75 minuten bedragen.
Na enige behandelingen leert uw lichaam de prikkels gunstig interpreteren, waardoor de vereiste effecten sneller optreden. Indien na 4 tot 5 behandelingen nog geen enkel resultaat zichtbaar is, dient de kuur te worden gestaakt.

Mocht men na punt 6 van Behandelwijze Bindweefselmassage besluiten om niet te starten met de kuur, dan wordt er € 60,00 in rekening gebracht voor het consult.

Voor een consult in combinatie met  een behandeling wordt € 85,00 in rekening gebracht.